Zaproszenie do składania ofert

Gmina Andrespol zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:
"Remont pomieszczeń w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu na potrzeby poradni ginekologiczno - położniczej"