HARMONOGRAM PRACY POZ

HARMONOGRAM
GODZINY PRACY PRZYCHODNI   8:00-19:00
GODZINY UDZIELANIA PORAD LEKARZ 8:00-18:00
GODZINY REJESTRACJI WIZYT DOMOWYCH LEKARZ 7:00-10:00
GODZINY WYKONYWANIA ZABIEGÓW DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZYCH LEKARZ, PIELĘGNIARKA 8:00-18:00
GODZINY POBIERANIA MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH PIELĘGNIARKA 7:15-9:30
GODZINY PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ LEKARZ, PIELĘGNIARKA 8:00-17:45